Vítejte v systému Elektronického sběru dat Českého telekomunikačního úřadu, kde můžete vyplňovat a odevzdávat formuláře, které Vám byly přiděleny. Systém ESD je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Přihlášení
Pro přihlášení do systému ESD zadejte, prosím, své přihlašovací údaje.
Pokud máte problém s přihlášením, kontaktujte, prosím, pracovníky ČTÚ na adrese monitoringtrhu@ctu.cz.

Pro zřízení přístupu vyplňte tuto žádost.
Přihlašovací jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo
uživatel Systém ESD je určen pro vyplňování a odevzdávání přidělených formulářů.
uživatel Po odevzdání formuláře jsou vyplněné údaje uzamčeny k editaci a následně kontrolovány pracovníky ČTÚ.
uživatel V případě potřeby je formulář vrácen zpět k opravě či doplnění.
uživatel Verifikované údaje jsou zahrnuty do statistik.

Důležité informace

Vzory všech formulářů, které byly zveřejněny v systému ESD na začátku roku 2021 lze nalézt na adrese: https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2020. Přidělené formuláře (tedy nikoli uvedené vzory formulářů) lze odevzdat pouze prostřednictvím systému ESD.

• Formuláře mají podobu webového formuláře, který můžete vyplnit v jakémkoli webovém prohlížeči.
Rozpracovaný formulář je možné uložit a později se k němu vrátit.
Nápověda u každé buňky ve formuláři se zobrazí po kliknutí do dané buňky.

Informace k formulářům ART202 - Služby poskytované v elektronických komunikacích a BH20 – Geografické údaje o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech, které byly podnikatelům v elektronických komunikacích přiděleny na začátku roku 2021
• Termín pro odevzdání formulářů ART202 a BH20 je 15. 3. 2021.
Formulář ART202
• Změny ve formuláři ART202 oproti předchozímu období najdete na adresách: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/zmenyvesberudatzarok2020_0.pdf a https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/art202zmenyvevzoruformulare.xlsx
• Návodné pokyny pro vyplnění geografických údajů do sekce 2 formuláře ART202 jsou umístěny na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodnepokynyart202.pdf
• Nejčastější dotazy od podnikatelů ke geografickému sběru dat ve formuláři ART202 se nachází na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/geografickysberdotazy_0.pdf
• Návod na import geografických dat do přílohy formuláře ART202 při využití dat z předchozího formuláře ART192 je umístěn na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodnaimportgeografickychdatdoprilohformulareart202_0.pdf
• Datová věta pro vytvoření importního CSV souboru pro import geografických údajů do jednotlivých příloh sekce 2 formuláře ART202 je umístěna na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/datovavetaformulareart202.pdf
Formulář BH20
• Návodné pokyny pro vyplnění geografických údajů v příloze formuláře BH20 jsou umístěny na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodnepokynybh20.pdf
• Nejčastější dotazy od povinných subjektů ke geografickému sběru dat ve formuláři BH20 se nachází na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/faqbh200701.pdf
• Seznam obcí do 2000 obyvatel najdete na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/seznamobcido2000obyvatel.xlsx
• Datová věta pro vytvoření importního CSV souboru pro import geografických údajů do přílohy formuláře BH20 je umístěna na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/datovavetaformularebh20.pdf

Změna e-mailu

V případě, že chcete změnit kontatkní e-mailovou adresu, na kterou budou odesílány automatické e-maily ze systému ESD (o přidělení formuláře, o vrácení formuláře, upozornění na termín odevzdání, apod.), kontaktujte, prosím, monitoringtrhu@ctu.cz.

Upozornění - SSL protokol

Vážení uživatelé, v současné době nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny protokoly SSL verze 2.0 a 3.0.
Pro úspěšné přihlášení na portál ESD je nyní nutné mít prohlížeč kompatibilní s TLS verze 1.0 a vyšší. Od března 2020 bude většina webových prohlížečů podporovat pouze TLS 1.2, jehož použití portál ESD umožňuje již nyní. Děkujeme za pochopení.

Většina prohlížečů v nejnovějších verzích (ne starší než jeden rok) jsou kompatibilní s TLS verze 1.0 a vyšší. Mozilla Firefox od verze 27, Google Chrome od verze 30, Opera od verze 10, MSIE od verze 8. Také je třeba, aby byl protokol nastaven jako aktivní. Microsoft Internet Explorer 11 již novější verze protokolu TLS zapnuté má. Samozřejmě musí být protokol TLS podporován na úrovni operačního systému.
Copyright © 2006 ČTÚ.